Adatkezelés - GDPR

Adatkezelési tájékoztató - GDPR

Tisztelt Partnereink, Megrendelőink!

2018. május 25-től Magyarországon és az Európai Unió országaiban hatályba lép az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR - General Data Protection Regulation).

Az Utazó Planetárium Kft. a személyes adatok kezelése és tárolása terén eddig is az aktuális jogszabályoknak megfelelően járt el, és mindent megteszünk, hogy az új GDPR szabályozásnak is maradéktalanul megfeleljünk.

Az Utazó Planetárium Kft. adatkezelési szabályzata kitér az alábbi tématerületekre:

- Alkalmazottak adatainak kezelése 

- Megrendelői, üzleti adatok kezelése

- Szerződéses adatok kezelése

- TV riportok és megjelenések kapcsán történő adatkezelés

- Hírlevelek és információs anyagok küldése

- Előadáshelyszínek adatainak kezelése

- Előadáshelyszíneken készült fénykép és filmfelvételek kezelése

- Gyermekvédelmi és GDPR megfelelés


A részletes szabályzások az Utazó Planetárium menedzsmentjétől elkérhetőek.  


A legfontosabb alapelveinket kiemeljük: 


Az Utazó Planetárium alapvetően az üzletileg szükséges minimális adatok kezelését és tárolását tartja csak fontosnak, melyek szükségesek az előadások megszervezéséhez és biztonságos megtartásához.

így megrendelőkről nem üzleti kapcsolatból eredő adatokat nem kérünk és nem gyűjtünk.

Az adatkezelés célja a jogos üzleti érdek területére terjed ki.


Gyerekekről iskolai és óvodai helyszíneken külön engedély nélkül 2020. év óta nem készítünk és nem tárolunk képeket, adatokat.

Nyilvános rendezvényeken kizárólag tömegfelvételeket készítünk a megrendelő helyszín adatkezelési szabályzatának és rendezvényszabályzatának megfelelően. A tömegfelvétel fényképek kezelése a jogos üzleti érdek alapján történik és a képeken levő személyeket nem azonosítjuk be, csak az illusztráció kedvéért szerepelnek azokon.

  

Az Utazó Planetárium Kft. nem készít és nem ad el portré fényképeket gyerekekről!!!  Nem vagyunk fotós cég!Az Utazó Planetárium előadásaival és szervezéssel kapcsolatos tájékoztatója a megrendelők, előadáshelyszínek és nézők/látogatók felé.

Mivel előadásainkat javarészt fiatalkorúak is megtekintik, szeretnénk érthető tájékoztatást nyújtani előadásaink lebonyolításáról.

- A megrendeléseket csak és kizárólag írásban (e--mail, nyomtatott megrendelő) fogadjuk és minden esetben megrendeléses formában/szerződésben állapodunk meg előadáshelyszíneinkkel, fizető ügyfeleinkkel.

- A megrendelőlapon a lebonyolításhoz szükséges alapadatokat és kapcsolati adatokat tartjuk csak nyilván, melyhez jogos üzleti érdek fűződik. Ezen adatok kiterjedhetnek kapcsolati telefonszámok és e-mailekre is, melyek lehetnek személyesek vagy céges jellegűek. Az adatokat ésszerű időtartamig őrizzük, mely üzleti érdekeinknek megfelel. Az ésszerű időtartam maximum 15év.

- A megrendelőlapunkon a helyszínen készülő fényképek felhasználási módjára rákérdezünk és nyilatkozatot kérünk. A nyilatkozatban foglaltakat nyilvános publikációk során betartjuk. 

- Megrendelőlapunk cégszerű/jogosult aláírását nem ellenőrizzük, azt az intézmény/megrendelő jogosultsági hatáskörében hagyjuk meg.

- Előadáshelyszínekre általában kitelepülési kupolánként min. 2 fő jelenik meg, akik helyszínre bejutását és az előadás megtartásához kapcsolódó munkafolyamataik ellátásához a megrendelőktől a megrendelőlap aláírásával felhatalmazást kérünk.

- Munkatársaink az előadás helyszínen személyes adatokat, kiemelten gyerekekre, fiatal korúakra vonatkozó adatokat nem gyűjtenek. 

- Az előadáshelyszínen tájékoztatást adunk az előadások lebonyolításáról, biztonsági elővigyázatosságokról, erkölcsi és viselkedési elvárásokról.

- Előadáshelyszíneinken nevelő és őrző feladatokat nem látunk el. Minden esetben megköveteljük helyi pedagógus, gondozó, kísérő jelenlétét, aki a fiatalkorúakért felelős. 


Rövid ismertető előadásaink megtartásáról (fiatalkorúaknak is).

- Az előadások látogatása önkéntes beleegyezés alapján történhet és az általánosa elvárható normális viselkedést megköveteljük.

- Előadásainkat felfújható planetáriumi kupolában tartjuk meg, mely nem számít külön helységnek és a környező teremben szokásos viselkedési normákat kérjük betartani.

- A kupolába egyesével lehet a bejáraton bejutni és bent párnákra vagy székeken lehet elhelyezkedni.

- A kupola belsejében vetített képi műsort mutatunk be, mely során a kép teljesen körbeveszi a nézőket. 

- Előadás alatt kérjük a nézőktől, hogy maradjanak csöndben és figyeljenek a műsor tartalmára.

- Az előadás előtt, alatt vagy után szakmai és a műsorokkal kapcsolatos kérdéseket tehetünk fel, melyekre a válaszadás önkéntes. 

- Előadások során kérjük nézőinket, hogy az Utazó Planetárium eszközeihez ne nyúljanak, a kupola, vetítő, audió rendszer és egyéb eszközök épségére vigyázzanak. A látogatóink a planetáriumi vetítő berendezéssel közvetlen kapcsolatba nem kell kerüljenek, így kérjük attól való ésszerű távolságtartást.