English

Utazo Planetarium Ltd. /Travelling Planetarium, Budapest - a mobile planetarium provider

We providing planetarium shows onsite for educational institutes (schools and nursery schools) in Hungary. In the last 2 Years we had total aprox. 20-27000 attendees. In our team most of the colleagues are astrophysicist researchers and teachers. Our target is to get the children know the astrophysics better.

We are a mobile planetarium provider who decided to introduce the astronomy and the nature sciences to the children/scholars all around Hungary. Unfortunately there are only few operating planetariums in Hungary. We are the only one in Budapest who is open for public and we do not have a fix showroom, only occasional shows at museums, festivals. Mainly we travel to schools and nursery schools for giving planetarium shows. That means that generally we provide only some planetarium shows and presentations by age range (3-6 years , 6-12 years and 12+). Over this we already had several occasional open public (free) show days for museum days, fairies, astronomy day, National Academy day, children's day on countryside. On these days we provide different shows hour by hour. This is the reason why I am searching for new scientific shows.
In our company the most of the colleagues (90%) are astrophysicist researcher or lecture or PHD students.

International connections, partnership:

NASA's Museum Alliance partner

The Museum Alliance

Utazo Planetarium is Member of International Planetarium Society (IPS)  (2019)

BFI - British Fulldome Institute partner

GREAT Partnership with Planetarium Bruno!

 Hvézdárna Planetarium Bruno

Partner of Theofanis Matsopoulos  (ESO )

Planetario di Legnano, Italia / 3DES partner and distributor

Magyar Csillagászati Egyesület - Hungarian Astronomical Association

 ELTE Astronomy department

Interactive astronomy portal:

Magyar Tudományos Akadémia

 MTA - Magyar Tudomány Ünnepe 2015.

MTA - GEONAP 2016. 

Astrotech Kft.

Royal Museums Greenwich

Partner of : "Dessignare Media” /Mexico -  www.dessignare.com.   

Listed planetarium

 Space Time

MOS - Museum OF Science, Boston

Partner of FISKE Planetarium

Partner of Colorado Planetarium

Collaboration with GOTO Inc. , Japan

Film distribution of GOTO Inc.  

Pécs, Zsolnay Negyed Planetárium

Zselici Csillagpark, Planetárium

Szlovák nyelvű weblapunk - Putovne Planetarium in Slovak

Putovné Planetárium

Putovné Planetárium - Travelling Planetarium - Mobile Planetarium Budapest - / "Utazó Planetárium" /
„Nebo rozpráva“ - Vesmír na dosah ruky
>>> Prezentácia nášho planetária <<<<

Rozličné zaujímavé a niekedy dokonca aj hrozivé nebeské javy a úkazy oddávna priťahujú pozornosť aj tých z nás, ktorí sa inak pravidelne nezaoberáme pozorovaním vesmíru. Ľudstvo si už v ranej fáze svojej histórie všimlo kométy a ohňové gule. Pozorovanie hviezdneho neba nad nami aj v súčasnosti predstavuje vynikajúcu zábavu počas jasných i tmavých nocí.
Digitálne planetárium umožňuje spoznať jednotlivé nebeské úkazy a taktiež pochopiť prírodné zákony, ktoré sú v ich pozadí. Naše predstavenia sme zostavili v duchu programov tradičných planetárií, t. j. prezentujeme hviezdne obrazy, planéty, pohyb týchto telies, potom sa bližšie pozrieme na to, ako sa mení vzhľad hviezdneho neba z rozličných bodov našej planéty alebo ako na tento obraz vplýva časový faktor a pohyb rozličnými smermi. Okrem toho s pomocou digitálnej techniky dokážeme doplniť repertoár aj o celopriestorové (tzv. fulldome) filmy, ktoré vedia obsiahnuť celú kupolu, ako aj o trojrozmerné filmy a úryvky z nich. Takto dokážeme zvýšiť pútavosť našich predstavení. Primárnym cieľom nášho putovného planetária je však popri premietaní rozličných zaujímavostí hlavne vzdelávanie a osveta. Tento aspekt sme zohľadnili pri zostavení jednotlivých predstavení.

wanderplanetarium.de

auf deutsch / German www.wanderplanetarium.com

www.facebook.com/wanderplanetarium

Universum ins Haus geliefert info@wanderplanetarium.com

utazoplanetarium.com

English
http://www.utazoplanetarium.com/424973420

www.facebook.com/utazoplanetarium
---------------------
Slovak:
www.facebook.com/putovneplanetarium

http://putovneplanetarium.simplesite.com/

utazoplanetarium.hu

Magyarul/Hungarian:
www.utazoplanetarium.hu
www.utazoplanetarium.com

www.youtube.com/user/utazoplanetarium

Friss hírek:
www.facebook.com/utazoplanetarium

********